Projecten

Projecten

Wanneer u op de kaart klikt, ervaart u aan de hand van de animatiefilms meer over de betreffende deelprojecten.


In de deelprojecten wordt reeds gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve materialen voor specifieke toepassingen en wordt gewerkt aan optimalisatie van processen en productie. Bovendien wordt in het project gestructureerd onderzoek opgenomen, dat de gehele waardeketen omvat, naar de vraag hoe materiaalstromen in de grensoverschrijdende regio efficiënter kunnen worden benut.

 

Ook het koppelen van praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling van scholing en educatie is een belangrijke impuls met het oog op de concrete toepassing van product- en procesinnovaties. Juist het aspect (bij)scholing is belangrijk omdat hier structuren in de EDR-regio worden ontwikkeld die blijvend zijn en ook blijvend effect sorteren.

 

De grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers binnen het project zal een positieve uitwerking hebben op het ontstaan van grensoverschrijdende netwerken binnen het bedrijfsleven. In de gedefinieerde deelprojecten zijn al grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden afgesproken tussen kennisinstituten en partners uit het bedrijfsleven die gezamenlijk aan de slag gaan met nieuwe materialen en productiemethodes.

 

  


terug naar home

Powered by webXpress