Over Bio-economie

Over het project 'Bio-economie in de Non-Food sector'

Het project ‘Bio-economie in de Non-Food sector’ heeft tot doel om de regionale grensoverschrijdende biobased economie en daarbij de instellingen en MKB bedrijven die in deze keten actief zijn verder te ontwikkelen. Doelen zijn:

Ontwikkeling van een groene productiestructuur in de EDR door biobased bouwstenen voor materialen en 
chemicaliën. 

Ontwikkeling van biobased producten voor non-food markten.

Netwerkvorming tussen hogescholen, Centers of Competence en universiteiten op het gebied van bioeconomie.

Het project is gestructureerd naar vier inhoudelijk samenhangende werkpakketten ‘Nieuwe materialen & 
innovatieve producten’, ‘Nieuwe groene routes’, Biobased producten voor de woningbouw’ en ‘Kennistransferprojecten’. Per werkpakket zijn verschillende deelprojecten ontwikkeld met uiteenlopende thema’s, waarin bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk nieuwe biobased producten en toepassingen ontwikkelen. Naast deze gedefinieerde deelprojecten omvat het project nog een open gedeelte dat zich richt op ondernemers (MKB) met nieuwe innovatieve ideeën. Het MKB kan in aanmerking komen voor steun ten behoeve van haalbaarheidsstudies en projecten gericht op ketenontwikkeling en kennistransfer.

Doelgroepen van het project zijn alle bedrijven in de waardeketen; van de productie van gewassen, het aanleveren van materialen, de verwerking van deze materialen tot producten of tussenproducten tot het gebruik voor nieuwe, innovatieve producten met gebruikmaking van diverse procedés. Via kennistransferprojecten worden de verschillende doelgroepen, professionals uit het MKB en studenten van informatie en scholing voorzien. 
Daarmee wordt gewaarborgd dat de informatie uit de projecten ook structureel wordt benut. In dit project gaat het om het bevorderen van coproductie en duurzame grensoverschrijdende samenwerking langs de gehele productieketen door te VERBINDEN, te VERDIEPEN en te VERRIJKEN.


Kort en krachtig:

Factsheet
Bioeconomie-projectterug naar home
Powered by webXpress