Start


Hartelijk welkom op de website van het INTERREG V A
project 'Bio-economie in de Non-Food sector'!

Op deze website willen wij u informeren over het project 'Bio-economie in de Non-Food sector', de deelprojecten en de organisaties zoals de contactpersonen met wie u contact op kunt nemen voor verdere informatie.

Het project 'Bio-economie in de Non-Food sector' ontwikkelt nieuwe materialen, waarbij grondstoffen gespaard worden en het milieu wordt ontzien. Door de ontwikkeling van biobased bouwstenen voor materialen en chemicaliën en de ontwikkeling van biobased producten, draagt dit project bij aan een duurzame economie en aan het verminderen van de CO2 productie.

'Bio economie in de Non-Food sector' bundelt in de periode 2015-2018 Duits-Nederlandse ontwikkelingsprojecten, met de focus op innovatieve producten en materialen, nieuwe groene routes, biobased producten voor de woningbouw en kennistransfer.

Het project ondersteund kleine en middelgrote ondernemingen bij de ontwikkeling van nieuwe biobased producten en toepassingen, in samenwerking met kennisinstellingen.

Met bedrijven en kennisinstellingen uit de regio wordt gewerkt aan concrete innovaties op het gebied van 3D printing, microspuitgiet toepassingen, duurzame vezels, biosubstraat, biochar, biobased woningbouw en een biobased fietspad. Daarnaast worden grensoverschrijdende netwerken en kennisoverdracht in het kader van de bio-economie verder ontwikkeld.


Het project 'Bio-economie in de Non-Food sector' wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland ondersteund met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel en door de deelstaat Niedersachsen.

 
 Actueel

Terugblik


U kunt zich over de bioeconomie deelprojecten laten informeren aan de hand van de animatiefilms:


  


Leadpartner: Eems Dollard Regio

Anita Buijs, Karin Eden
Postbus 43
9693 ZG Bad Nieuweschans

Tel. (0597) 521818
E-Mail: edr@edr.eu

NV NOM

Emiel Elferink
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen

Tel. 06 14978471
E-Mail:  elferink@bioclearearth.nl


  

3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V.
Kompaniestraße 1                                             
D-49757 Werlte

Tel. 0049-5951-9893-0
Fax. 0049-5951-9893-11
E-Mail: info@3-n.info


Mede mogelijk gemaakt door:

Niedersachsen_4f


https://www.deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2017/11/EK_Logo_online_ex_pos_nl.png

   

     


 
Powered by webXpress