Klimacenter

Klimacenter

Kennistransfer Klimacenter (voor producenten en bouwbedrijven)

Doel: Er wordt nog steeds slechts mondjesmaat gebruik gemaakt van duurzame materialen en producten in de bouw („Duurzaam bouwen"). Om daar verandering in te brengen is de overdracht van kennis omtrent de vele nieuwe materialen en hun (mogelijke) toepassingen van groot belang. Deze kennistransfer wordt in dit project gerealiseerd in de vorm van informatiebijeenkomsten en infomateriaal alsmede rechtstreekse adviezen aan producenten en bedrijven. Innovatieve aspect: in samenwerking met partners uit onder andere het project „Biobased Woningbouw".

 

CONTACTPERSOON 
Hansjörg Wieland 
E-Mail wieland@3-n.info