Actueel

Actueel

EcoInnovation congres Alternatieven uit de bio-economie als bijdrage aan klimaatbescherming


Regionale en internationale experts presenterden innovatieve oplossingen.


PAPENBURG - De toekomst vormgeven met innovaties. Dat was het doel en de boodschap van het internationale congres ‘Eco-innovaties met biomassa’ in Papenburg op 20 en 21 maart. Ongeveer 240 deelnemers kwamen naar het congres, waaronder veel regionale ondernemers en wetenschappers. Meer dan veertig exposanten presenteerden innovatieve processen of lieten hun innovatieve producten zien.
‘Met zestig gastsprekers uit negen landen heeft dit evenement, dat zeer geschikt is om te netwerken, zich ontwikkeld tot een bijeenkomst met gevestigde experts en strategieën uit de bio-economie’, vertelt Reinhard Winter, Landrat van de Landkreis Emsland. Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen, ging in op de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking in de bio-economie: ‘Groene chemie voor een schone toekomst is een onderwerp dat niet stopt bij de landsgrens.’

Minder plastic
Op de ‘ideeënmarkt’ presenteerden projectpartners uit de regio innovatieve producten die kunststoffen, die van ruwe olie gemaakt zijn, kunnen vervangen. Professor Jan Jager van de NHL Hogeschool in Emmen gaf als voorbeeld dat er vezels zijn ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor visnetten. Deze vezels zijn afbreekbaar in de zee en daardoor dragen zij bij aan het verminderen van de plasticsoep in de oceanen. Reststoffen uit de agrarische sector zijn voor 3D-printen en spuitgieten met succes getest. Zo is een composteerbaar touw voor de tuinbouw ontwikkeld en uit duurzame grondstoffen is een composteerbare bio-substraat gemaakt. In de regio zijn ook verpakkingsmaterialen van paddenstoelen en bouwmaterialen van hennepvezels en andere grondstoffen op biologische basis gemaakt. Algen voor het produceren van textiel en zaaigoed op biologische basis zijn voorbeelden van andere innovaties. ‘In totaal zijn hier veertig projecten uitgevoerd in het kader van het Duits-Nederlandse project ‘Bio-economie in de non-foodsector’’, aldus Karin Eden, projectmanager bij de EDR. 

Anders Wijkman, erevoorzitter van de Club van Rome, beschreef de uitdagingen en kansen waar onze economie mee te maken heeft: ‘Zestig procent van ons ecosysteem is al beschadigd of wordt op een niet-duurzame manier gebruikt. Om deze trend tegen te gaan, moeten grondstoffen op een efficiëntere manier gebruikt worden en moet de circulaire economie effectiever vormgegeven worden.’ Het gebruik van biologische materialen is onderdeel van de veranderingen die nodig zijn. Het leidt tot minder verbruik van fossiele brandstoffen en tot een efficiënter gebruik van grondstoffen. Wijkman riep de politiek bovendien op om meer rekening te houden met milieuaspecten, onder meer door belastinghervormingen door te voeren.

Verkeer klimaatvriendelijker
Magnus Buhlert van het Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wees erop dat de energietransitie ook gevolgen heeft voor het verkeer. Volgens Buhlert is openstaan voor innovatieve technieken de voorwaarde om mobiliteit uiteindelijk klimaatvriendelijker te maken.
André Faaij, professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, toonde aan de hand van verschillende scenario’s aan dat biomassa een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bereiken van de klimaatdoelen. Hij benadrukte de noodzakelijkheid van een efficiënte en duurzame landbouw en noemde de bio-economie daarbij als trendsetter. Andere presentaties tijdens het congres gingen over het bijdragen aan klimaatvriendelijke landgebruiksconcepten, zoals het rendabel beheren van veengebieden met paludicultuur en nieuwe producten die van lisdodde en veenmos gemaakt zijn.

Duurzame schoenen
Professor Ellen Bendt van de hogeschool Niederrhein stelde onder andere een duurzaam, slim en modulair concept voor schoenen voor. Het bovenste deel van de schoen wordt gebreid en de zool wordt met een 3D-printer gemaakt. Wereldwijd worden jaarlijks 23 miljard schoenen gemaakt. Die schoenen worden door hun heterogene materiaaleigenschappen nauwelijks gerecycled. De aanpak van Bendt is zodoende een aanzet om de productie van schoenen duurzamer te maken.

Het congres werd voor de zesde keer succesvol georganiseerd en uitgevoerd door het 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. en ondersteund door het Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz en de Eems Dollard Regio. Het congres werd gesubsidieerd door de Europese Unie in het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG V-project ‘Bio-economie in de non-food sector’.


Rond 240 deelnemers kwamen naar het twee dagse Eco Innovations congres. 


Een van de sprekers was Henk Staghouwer (links), gedeputeerde van de provincie Groningen.EDR-projectmanager Karin Eden presenteerde een aantal van de meer dan veertig bio-economieprojecten.Jan Jager (NHL Stenden) presenteerde de resultaten van het project ‘Duurzame vezels’.
Het publiek maakte gebruik van de gelegenheid om ideeën en innovaties in te brengen.ARCHIEF

Symphony of Soils


OOSTERWOLDE - Bij Ecostyle op het Ecomunity Park in Oosterwolde vond op 11 oktober 2018  het eerste Symposium Symphony of Soils plaats. Het programma omvatte presentaties van toonaangevende bodemexperts. Zij gaven hun visie op de bodem en lieten zien dat het anders moet en hoe het anders kan.
Klik hier voor een terug blik op Symphony of Soils 

  TV bijdrage ZDF van 30 april 2018

In de afspeellijst van de documentaire reeks "Planet e" van het ZDF is onder andere over één van onze deelprojecten bericht. Het bedrijf DJB Entwicklungsgesellschaft uit Bad Zwischenahn en het bedrijf Mycelco uit Emmen ontwikkelen een koelverpakking uit lijnzaadstro in combinatie met schimmels. Het project wordt ondersteund door de Europese Unie in het kader van het INTERREG VA Project Bio-Economie in de Non-Food Sector. 


 Persbericht van 9 mei 2018

Vanuit de collegezaal naar de hotspot van de wetenschap

 

GRONINGEN / EMDEN - Samen met professor Mark Rüsch brachten studenten Chemietechniek van de Hochschule Emden een bezoek aan de Zernike Campus, waar kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en voorzieningen op het gebied van groene chemie gevestigd zijn.

De studenten werden welkom geheten bij de Hanzehogeschool en kregen informatie over de Hogeschool, evenals over het grensoverschrijdende project "bio-economie in de Non-Food sector" door projectleider Karin Eden. In dit project wordt onderzoek gedaan naar groene grondstoffen voor verschillende toepassingsgebieden. De studenten kregen onder andere een rondleiding bij de ZAP faciliteit. Deze fungeert als proeftuin en vliegwiel voor verwaarding van biomassa en is een unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland.

Tot slot presenteerde lector André Heeres (Biobased Chemie, Hanzehogeschool) en tevens werkzaam bij het biotechbedrijf Syncom de eerste resultaten van het project "De valorisatie en verwaarding van inhoudstoffen uit Tagetes”.

Tijdens de Dag van Europa stond het kennismaken en het verder vormgeven van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse Hogescholen centraal. Beide hogescholen zijn van plan, om in de toekomst vaker studenten uit te wisselen en gezamenlijk onderzoek te doen naar het gebruik van natuurlijke vetzuren (in plaats van petrochemische grondstoffen) voor de productie van materialen en plastics. Dit met als doel om materiaal van natuurlijke oorsprong te verwaarden naar hoogwaardige producten voor de chemische industrie (fijnchemie), voedingsmiddelen, cosmetica en de farmaceutische markt.

 

 

FotoPersbericht van 7 juli 2017

Eerste fietspad van biocomposiet in de EDR


EMMEN - Een proeftraject van het eerste biocomposieten fietspad in de Eems Dollard Regio, gelegen naast de Stenden Hogeschool in Emmen, is sinds vrijdag officieel in gebruik. De Drentse gedeputeerde Henk Brink en wethouder Bouke Arends openden het samen op de fiets.

 

"Dit bijzondere fietspad is onderdeel van het project "bio-economie”. In het fietspad-project wordt in totaal rond 560.000 euro geïnvesteerd. De helft is afkomstig uit het INTERREG VA-programma dat gefinancierd wordt door de Europese Unie, zeven verschillende provincies, waaronder Groningen en Drenthe, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de deelstaat Niedersachsen”, aldus INTERREG-programmamanager Hermann Wessels. Een wezenlijke bijdrage wordt ook geleverd door de verschillende projectpartners.

 

Het fietspad is gemaakt van biocomposiet en is volledig herbruikbaar. Het traject wordt op meerdere aspecten getest, waaronder de levensduur, slijtage, fietscomfort, ecologie en kleurveranderingen. Zes verschillende gedeeltes zijn aangelegd. Deze bestaan allemaal uit een andere samenstelling van biocomposiet en hebben ook verschillende toplagen. Het toegepaste biocomposiet wordt samengesteld uit houtvezels en biohars. Studenten van de Stenden Hogeschool gaan het fietspad, in opdracht van het Green-PAC-initiatief, twee jaar lang onderzoeken.  

 

Het fietspad van biocomposiet is gemeenschappelijk ontwikkeld in samenwerking met meerdere Nederlands-Duitse ondernemingen en kennisinstellingen: Naftex (Wiesmoor), Sweco Nederland, EVA-Optic, Stenden Hogeschool, Green-PAC en BG&M Bouw. Het initiatief wordt ook ondersteund door Recreatieschap Drenthe en de Gemeente Emmen.

 

Als het bio-based fietspad slaagt zijn er veel toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor viaducten, fietsbruggen en fietspaden in drassige natuurgebieden. Daarnaast is het ook mogelijk om de hardhouten planken van voetgangers- en fietsbruggen te vervangen.

 

Een volgende stap is de belichting van het fietstraject met lantaarnpalen van biocomposiet. De eerste demonstratieobjecten zijn er. De lantaarnpalen zijn uitgerust met moderne LED-technologie en sensoren. Met deze slimme sensoren kan de lichtkleur en de sterkte van het licht geregeld worden.


>>meer fotos<<Wethouder Bouke Arends en de Drentse gedeputeerde Henk Brink openden het fietspad samen op de fiets. FOTOS: Karin Eden, EDR


Persbericht van 30 juni 2017
"Wij hebben de taak om de planeet te redden"

Perspectieven van het bio-based bedrijfsleven, daarover ging het, twee dagen lang, in Papenburg.

PAPENBURG - Rond de 200 deskundigen, overwegend uit Duitsland en Nederland, maar ook uit Israël, Finland en uit Australië, kwamen eind juni naar het tweedaagse congres "Eco-innovaties met biomassa” in Papenburg. Voor de zesde keer heeft het Kompetenzzentrum 3N uit Werlte, in samenwerking met de Landwirtschaftskammer Niedersachsen, het "Eco-congres” georganiseerd. Het congres werd gefinancierd vanuit het project "Bio-economie in de non-food sector” door de Europese Unie, Land Niedersachsen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en zeven Nederlandse provincies, waaronder Drenthe, Groningen en Friesland, in het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG V A-programma. De deelnemers werden begroet door Reinhard Winter, van de Landrat Emsland en Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe. In hun voordracht ging het om duurzame regionale samenwerking ter bevordering van de bio-economie evenals de trends en vooruitzichten voor bio-based materialen in Europa.

"Bio-based producten hebben het moeilijker op de markt omdat zij duurder zijn dan conventionele producten”, concludeert Dr. Corette Corbey van de Nederlandse Federatie Bio-economie. Dat kan gecompenseerd worden door passende afvalregelgeving, naast bevordering van de EU om bio-based producten te gebruiken. Ook de, destijds lage olieprijs, bemoeilijkt de introductie van polymeer, voor bijvoorbeeld bio-based PET-flessen, aldus Dipl. Phys. Michael Carus van het nova-Intituut in Hürth. Een voorbeeld daarvan is dat wereldconcern Coca-Cola, die gedurende een langere tijd flessen met plantaardige bestanddelen gebruikte en gepland had om PET-flessen te gebruiken die volledig bio-based zijn, intussen het project heeft gestopt. Carus bekritiseert dit, bio-based producten zijn substantieel kostenbesparend terwijl dat niet geldt voor de aardolie-industrie. Daarnaast is het imago van biomassa niet goed, ook daaraan moet nog gewerkt worden.

Bio-economie projectpartner Prof. Dr. Ing. Heinrich Wigger van de Jade Hochschule, stelt duurzame bouwmaterialen samen uit herwinbare, recyclebare en milieuvriendelijke stoffen. Zijn conclusie luidt dat goed verwerkt, duurzaam isolatiemateriaal, niet onderdoet voor de conventionele isolatiematerialen.

Vele verschillende bio-based producten zijn gepresenteerd, van een houten fietshelm, waarvan de beschermende binnenkant uit cellulose bestaat, tot T-shirts van houtvezels, fietsen met een frame van bamboe en bio-based laminaten.

De voordracht van ethicus Dr. Uta Eser van het Büro für Umwelttechnik in Tübingen liet zien waar wij, 25 jaar na de conferentie van de Verenigde Naties over Omgeving en Ontwikkeling in Rio, staan. Elk jaar word de "Earth Overshoot Day” vroeger bereikt. Dat is de dag waarop het verbruik van natuurlijke grondstoffen, de capaciteit van de aarde om deze grondstoffen te herproduceren, overstijgt. Dit jaar valt die dag op 2 augustus. Om onze ecologische voetafdruk in lijn te brengen met de aanwezige finiete grondstoffen zijn drastische maatregelen nodig. Daarbij zijn ecologische innovaties met biomassa en de inzet van onbewerkte grondstoffen een eerste stap in de goede richting.

"In de bio-economie moet men beschikken over een lange adem”, aldus Prof. Dr. Ralf Kindervater (BIOPRO Baden-Württemberg Stuttgart). Hij waarschuwt ervoor om alleen Bio-economie clusters op te bouwen terwijl het makkelijker is om te beginnen bij het inzetten van innovaties in bestaande productieketens. "Wij hebben de taak om de planeet te redden”, zo deed hij een beroep op de congresbezoekers.

In daaropvolgende voordrachten ging het om het nieuwe gebruik van mest evenals moeraslandbouw en algen. Bijvoorbeeld de presentatie van het gebruik van paddenstoelen in verpakkingsmateriaal door Bio-economie projectpartner Roland van Driel (Mycelco, Emmen). De diverse aspecten van bio-based producten en het gebruik daarvan door het project "Bio-economie in de non-food sector” werden toegelicht door Anita Buijs (EDR). Emiel Elferink (Greenlincs) maakte inzichtelijk wat de mogelijkheden voor ondernemerszijn en hoe zij bij de innovatieve ideeën van het Bio-economie project betrokken kunnen raken.

Langs de rand van het congres presenteerden vele ondernemingen en ondernemers zich met hun producten en projecten. De internationale deelnemers knoopten contacten aan en wisselden ideeën uit met betrekking tot een duurzamere economie.

 

De diverse aspecten van het project "Bio-economie in de non-food sector” werden toegelicht door Anita Buijs (EDR, links) en Emiel Elferink (Greenlincs, 2de van links)
FOTOS: Karin Eden, EDRv.l.n.r. moderator Frans Debets, bamboefiets bouwer Maximilian Schay (Kiel), Asa Ek (Zweden), die een fietshelm bestaande uit hout en cellulose presenteerde en Timo Beelow (Wuppertal) die T-shirts van houtvezels maakt.Rond de 200 bezoekers waren aanwezig bij het tweedaagse "Eco-innovaties”-congres in Papenburg.

Een karikatuurmaker legt het congres op zijn manier vast.

Persbericht van 14 juni 2017
Grote belangstelling voor bioeconomie project

Naar aanleiding van het 40-jarige bestaan heeft de EDR, onder het motto "Netwerk met toekomst”, belangstellenden uitgenodigd om naar de Papenburgse Kesselschmiede te komen. Zes deelprojecten van het bioeconomie project presenteerden zichzelf daar aan de bezoekers.


PAPENBURG - Het was een drukte van belang op 7 juni in de Papenburgse

Kesselschmiede. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de EDR waren belangstellenden uitgenodigd onder het motto "Netwerk met toekomst”. Er kwamen ongeveer 250 bezoekers. Grote interesse was er voor de stand van het bioeconomie project met haar deelprojecten.

Jan Jager (GreenPac) lichtte het project "Duurzame vezels” toe.

Daan Kuiper (Cropeye) en Roland van Driel (Mycelco) hadden ter demonstratie tomatenplanten meegenomen die in verschillende biosubstraten gekweekt worden, evenals materialen die met mycelium vervaardigd zijn die schuimplastic kunnen vervangen. Henk Loves (BG&M Bouw) van het woningbouw project had allerlei tastbare materialen bij zich, waaronder een biobased tafel, terwijl Bettina Henglmüller (Hochschule Osnabrück) voorlichting gaf over het kennisuitwisselingsproject van de hogescholen Osnabrück (Campus Lingen) en Emmen. Emiel Elferink en Lyanne Ausema van de NOM informeerden de bezoekers over de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf om betrokken te kunnen worden bij de innovatieve projectvoorstellen- en ontwikkelingen binnen het bioeconomie project. Prof. Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer en Hansjörg Wieland (3N Kompetenzzentrum) hadden een 3D-printer opgesteld waarmee speciaal voor de gelegenheid biobased sleutelhangers met het EDR-logo werden gedrukt. 

Anita Buijs (EDR), bioeconomie projectleider, verzorgde het kennismaken van de belangstellenden met de verschillende deelprojecten als geheel, beantwoorde vragen over de projectafwikkeling en stimuleerde het netwerken tussen de verschillende partners.

Onder de gasten bevond zich ook staatssecretaris Birgit Honé van Niedersachsen, die het bioeconomie "Give away", een kubusvormig doosje met een substraat van paprikazaden, in ontvangst nam. "Wanneer de zaden niet uitkomen, dan kom ik terug”, zei ze met een grijns. "U bent altijd welkom en dan testen we het met het nieuw biosubstraat”, reageerde bioeconomie projectleider Karin Eden (EDR).

De vele bezoekers kregen aan de hand van de tastbare materialen een goede indruk van de verschillende aspecten die onderzocht en getest worden in de verschillende bioeconomie deelprojecten.